Langer tol betalen in Westerscheldetunnel

ELLEWOUTSDIJK - Het tolgeld is bedoeld als extra financiering voor de Sluiskiltunnel. De bouw van die tunnel is 20 miljoen euro duurder dan begroot.
Rijk De tunnel zou 275 miljoen euro gaan kosten, maar is nu berekend op 295 miljoen euro. De helft wordt betaald door de provincie , de andere helft door het Rijk.
Het voorstel is unaniem aangenomen, met als voorwaarde dat de kosten voor de Sluiskiltunnel niet verder mogen oplopen.
Tunnelwet In de Tunnelwet staat dat de provincie niet langer dan tot uiterlijk 15 maart 2033 tol mag heffen in de Westerscheldetunnel. Die datum zal niet worden overschreden.
Actiecomité Actiecomité Tunnel Tolvrij vindt het langer tolheffen een zeer onzalig plan. Volgens het comité is het opnieuw de gebruiker die opdraait voor de meerkosten waar de provincie mee te maken heeft.