Waterschapsverkiezingen zijn begonnen

OOST-SOUBURG - Het stembiljet kan daarna tot 23 november per post worden teruggestuurd. De twee Zeeuwse waterschappen Zeeuwse Eilanden en Zeeuws-Vlaanderen, fuseren per 1 januari 2011 tot één nieuw waterschap Scheldestromen.
Stemwijze Mensen kunnen tot en met 20 november per post stemmen en tot en met de 23e kunnen ze hun stembiljet bij het waterschap zelf inleveren. Op de video is te zien waarom het belangrijk is te gaan stemmen in de waterschapsverkiezingen.
Luister naar dijkgraaf Toine Poppelaars van het waterschap: