Gedoogvergunning Thermphos ingetrokken

MIDDELBURG - Volgens Commissaris van de Koningin Karla Peijs is dat de enige maatregel die ze kan nemen. Thermphos moet dit zien als een zeer ernstige waarschuwing, zegt Peijs. Volgens de gedoogvergunning mag de fabriek 0,3 nanogram per kubieke meter uitstoten. Eind oktober was dat 0,6 blijkt uit de metingen
Milieuvergunning In het provinciehuis in Middelburg wordt vandaag uitgebreid gesproken over Thermphos. Vorige week heeft de fosforfabriek in Vlissingen-Oost een nieuwe milieuvergunning gekregen, die ingaat op 1 januari en de eis bevat dat het bedrijf in 2015 aan de milieu-eisen voldoet.
"Een ramp" In de tv-uitzending van Zembla werd de provincie afgelopen weekend fel bekritiseerd. Deskundigen beweerden dat de provincie nooit de uitstoot van Thermphos heeft gemeten of boetes heeft uitgedeeld. Peijs noemt die uitzending een ramp voor Zeeland. Ze spreekt beweringen in dat programma ook tegen
Hoogovens Dagelijks provinciebestuurder Marten Wiersma bestrijdt dat de provincie, zoals is gesuggereerd, een loopje zou nemen met landelijke normen. De fabriek krijgt tot 2015 de tijd om aan de landelijke norm voor de uitstoot van dioxine te voldoen. Tot die tijd mag vier keer meer worden uitgestoten. Volgens Wiersma hebben ook hoogovens in het verleden zo'n regeling gehad. Hij benadrukt dat de nieuwe vergunning van groot belang is om de situatie bij de fabriek in de goede richting te duwen.