Provincie wil spoeddebat met minister Volksgezondheid

OOST-SOUBURG - Hij vreest dat het ziekenhuis het zonder ingrijpen net zo vergaat als in het verleden de IJsselmeer-ziekenhuizen. Die werden na een jarenlange crisis onder curatele gesteld. De aangekondigde bezuinigingen bij het ADRZ lopen in 2011 op tot tien miljoen. U hoort een interview met Van Heukelom:
Faillissement Het hospitaal stevent volgens vakbond De Unie en Abvakabo af op een faillissement. Volgens De Unie kon het Admiraal De Ruijterziekenhuis de afgelopen jaren het hoofd ternauwernood boven water houden. Met een nieuwe forse bezuiningsronde zijn nieuwe noodscenario's nodig. Luister hier naar Karin van Leeuwen van De Unie
ZorgSaam Ook Zorgsaam in Terneuzen moet miljoenen bezuinigen, maar daar is de situatie minder penibel omdat dat ziekenhuis nog eigen reserves heeft.
Debat De Tweede Kamer debatteert half december over kwetsbare ziekenhuizen. Het debat is aangevraagd door Henk van Gerven van de SP. Hij vindt dat er een noodfonds moet komen voor ziekenhuizen in de problemen. Verder wil de SP'er dat ziekenhuizen op het platteland extra geld krijgen om de beschikbaarheid van zorg te kunnen garanderen. U hoort Henk van Gerven: