Informatieavond voor omwonenden Thermphos

VLISSINGEN-OOST - Op de avond wordt onder meer gesproken over de stankoverlast in de omgeving. Het aantal klachten daarover is sinds 2008 sterk toegenomen. Verder wil de provincie de stand van zaken rond het gezondheidsonderzoek met de betrokkenen doornemen. De locatie en tijd worden nog bekend gemaakt.
Dossier In de omgeving is onrust ontstaan over de overschrijding van de normen voor de uitstoot van dioxine en cadmium door Thermphos. Voor meer informatie kunt u terecht op de dossierpagina over het onderwerp.