Geen geluidsoverlast van skatepark Middelburg

MIDDELBURG - Omwonenden hadden bij de gemeente geklaagd dat de wieltjes van de skates teveel lawaai maakten. Na geluidsmetingen blijkt dat dus niet het geval.
Asfalteren Wel gaat de gemeente het tegelpad naar het skatepark asfalteren om de geluidsoverlast te reduceren. Voor de afvalbakken wordt een alternatief gezocht. De jongeren willen daar wel eens op slaan en ook dat vinden de omwonenden niet prettig.