Bedrijven maken zich sterk voor Zeeuwse planten en dieren

TERNEUZEN - Zeeland heeft ongeveer 25.000 plant- en diersoorten. Daarvan komt een aantal alleen in deze provincie voor. Om ervoor te zorgen dat die kwetsbare dieren blijven bestaan, is de samenwerking gestart. Zeeland Seaports is een van de bedrijven die zich ook sterk maakt voor de Zeeuwse planten en dieren. Het Zeeuwse havenbedrijf heeft plannen om op het terrein tussen Zalco en Vopac industrie te ontwikkelen. Op dezelfde plek huist een kolonie lepelaars. Zeeland Seaports wil proberen die kolonie te behouden.