Vierhout: Geen garantie belangrijkste zorg

GOES - Het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis, met vestigingen in Goes, Vlissingen, Zierikzee en Middelburg, wordt in 2011 gekort met zo’n 8 miljoen euro.
Klap Een flinke klap voor het ziekenhuis, waar nog eens een eigen tekort van twee miljoen euro bij komt. Op de site van Zorgvisie schetst Pieter Vierhout een somber toekomstbeeld van de ziekenhuiszorg in Zeeland.
IC Zo zegt hij dat de elementaire zorg op de tocht staat als door de bezuinigingen onder meer bedden op de intensive care moeten verdwijnen. Ook zou dure specialistische zorg weggaan uit Zeeland, waardoor patiënten naar België moeten voor juiste behandeling.
ZorgSaam Ook ziekenhuis Zorgsaam in Terneuzen moet miljoenen bezuinigen, maar daar kan de klap worden opgevangen door opgebouwde reserves.