Grootschalige controle in Vlissingen succesvol

VLISSINGEN - De belastingdienst heeft voor 351.378 euro aan openstaande vorderingen geconstateerd.
De controle was een samenwerking tussen de politie, de arbeidsinspectie, de sociale verzekeringsbank, de sociale dienst, het UWV en de belastingdienst. Bijna 10.000 auto's zijn gecontroleerd.
De controle-acties worden gehouden in het kader van een interventieproject van de gemeente Vlissingen om de leefbaarheid in het Middengebied te versterken. Met de actie hoopt de gemeente personen op te sporen die zich niet aan de wet houden.
Het project loopt tot en met april 2011.