Red onze Polders in beroep tegen Waterdunen

OOST-SOUBURG - De stichting wil dat het zogenoemde inpassings- en exploitatieplan,dat op 1 oktober door Provinciale Staten is vastgesteld, alsnog nietig wordt verklaard. Red onze Polders sluit zich aan bij de eerdere ingediende bezwaren door de actiegroep Vrienden van Waterdunen Nee!
Voor meer informatie over het plan Waterdunen, kunt u terecht op de dossierpagina.