Zeeuwse politie gaat samen met korps West-Brabant

MIDDELBURG - Op dit moment kent Nederland 26 politiekorpsen. Die worden samengebracht tot één landelijk politiekorps. Binnen die organisatie ontstaan tien nieuwe politieregio's.
Korpschef Letty Demmers sprak vandaag in de uitzending over het besluit:
Burgemeester Tilburg In het wetsvoorstel krijgt de burgemeester van de grootste gemeente binnen de regio een leidende rol. Voor Zeeland zou dat de burgemeester van Tilburg zijn.
Meer blauw op straat Het landelijk politiekorps met tien politieregio's moet zorgen voor kostenbesparing, minder bureaucratie en meer blauw op straat. Minister Opstelten wil dat uiterlijk begin 2012 begonnen kan worden met de reorganisatie.