Korpsbeheerder Schouwenaar vreest banenverlies

MIDDELBURG - Volgens Schouwenaar kan de nieuwe opzet waarbij de korpsen van Zeeland en Midden- en West-Brabant samengaan in één regio door de centralisering van diensten zo'n 200 banen kosten:
Positief Toch is de korpsbeheerder niet alleen negatief over het plan. Volgens hem kan het ook leiden tot meer efficiency en meer blauw op straat.