Protest bij Europa tegen Waterdunen

BRESKENS - Staatssteun De Partij voor Zeeland gaat die nauwe samenwerking bij de Europese Commissie aanmelden als ongeoorloofde staatssteun, vooral vanwege de manier waarop de provincie Molecaten helpt bij het verwerven van de grond.
Stilgelegd De rechtbank van Dendermonde heeft de werkzaamheden voor ontpoldering van het Vlaamse deel van de Hedwigepolder en de Prosperpolder stilgelegd. Dat is gebeurd op verzoek van Gery de Cloedt, de eigenaar van de Hedwigepolder. De rechtbank vindt dat de Vlaamse overheid al eerder het vertrouwen heeft geschonden door kort na de onteigening van de Belgische Hedwigedijk alle bomen te kappen. Terwijl eerder toegezegd is dat dit pas veel later zou gebeuren.
Alternatief Ook wijst de rechtbank er op dat Nederland nog steeds zoekt naar een alternatief voor het onderwater zetten van het Nederlandse deel van de Hedwigepolder.