Betalen tijdens spitsuur buurtbus Hulst

HULST - De bus die door de gemeente Hulst rijdt was sinds 2009 door een subsidie van de provincie gratis te gebruiken. Ook na de inzet van een tweede bus bleek de toeloop in de ochtendspits te groot. U hoort een gesprek met Ferry Chervet van de provincie:
Gratis Na 09.00 uur blijft het meerijden met de buurtbus gratis. De bus wordt bestuurd door vrijwilligers van de buurtbusvereniging.