Verdieping Westerschelde is voltooid

OOST-SOUBURG - Het is belangrijk voor de bereikbaarheid van de haven in Antwerpen. Die kan nu grotere en zwaarder beladen containerschepen ontvangen.
100 miljoen De totale kosten van de verdieping komen uit op 100 miljoen euro. Dat bedrag wordt betaald door Nederland en Vlaanderen. De economische baten worden tien maal hoger ingeschat. Bij de verdieping is op twaalf verschillende plaatsen ruim 7,7 miljoen kubieke meter zand uit de vaargeul gehaald.