Rustige aanloop naar jaarwisseling

OOST-SOUBURG - Vorig jaar kregen 21 jongeren een alternatieve straf bij Halt, de jaren ervoor waren dat er nog veel meer.
Campagne Politie, brandweer en verschillende Zeeuwse instanties hebben dit jaar een voorlichtingscampagne gehouden om de jaarwisseling rustig te laten verlopen. Mogelijk dat er daardoor minder jongeren de fout in gaan dan in voorgaande jaren.
Alleen tussen vrijdag 10.00 uur en zaterdag 02.00 uur mag er legaal vuurwerk worden afgestoken.