Norm voor topinkomens bij subsidie-aanvraag

OOST-SOUBURG - Het salaris mag niet meer bedragen dan 188.000 euro. De ministernorm voor topinkomens geldt niet voor instellingen die verplicht gesubsidieerd worden door de Provincie volgens een rijksverordening zoals bijvoorbeeld de AZZ of Bureau Jeugdzorg.
Nieuwe aanvraag De norm voor topinkomens die van invloed is op subsidieverstrekking gelden alleen voor nieuw aanvragen.