Overkoepelend bestuur voor rk-parochies

MIDDELBURG - Deze vergaande vorm van samenwerking is noodzakelijk door een tekort aan priesters, diakens, pastoraal werkers en vrijwilligers. Het bisdom Breda, waar alle Zeeuwse r.k kerken onder vallen, heeft de lokale parochies gevraagd om naar de toekomst te kijken. Daar is het plan uitgekomen om met 1 bestuur en twee in plaats van negen parochies verder te gaan.
Maatregelen Woensdagavond zijn de parochianen van Walcheren, de Bevelanden en Schouwen-Duiveland ingelicht over de plannen die door een projectgroep opgesteld zijn. Wanneer het Bisdom Breda akkoord gaat, is het de bedoeling om op 1 januari volgend jaar op de nieuwe manier te gaan werken.
Mark van Leijden sprak met voorzitter Ad Schenk van de werkgroep die de toekomstvisie presenteerde.
De rooms-katholieke kerk in Lewedorp