Permanente inwoners De Oesterbaai moeten weg

WEMELDINGE - De Vereniging van Eigenaren vindt dat permanente bewoners, meestal Poolse arbeiders, een negatieve invloed hebben op het park. U hoort een verslag van Titia Dijkstra:
Toch ingrijpen Eerder besloot Kapelle niet op te treden. Ingrijpen zou te veel geld kosten. Volgens de wethouder moet een ambtenaar zich praktisch 24 uur per dag bezighouden met het park. De vereniging van Eigenaren van De Oesterbaai spande een bezwaarprocedure aan tegen deze lakse houding van de gemeente en won.
Illegaal De gemeente gaat tussen de vijf à tien eigenaren aanschrijven dat permanente bewoning illegaal is. Als zij niet luisteren, dan neemt Kapelle andere maatregelen. De vereniging van eigenaren wil niet reageren.