NVM: Zeeuwse woningmarkt in de lift

OOST-SOUBURG - In het laatste kwartaal van 2010 steeg het aantal verkochte woningen met 9 procent, ten opzichte van het derde kwartaal. Ook krimpregio Zeeuws-Vlaanderen zag een opvallende stijging van 5 procent. Zeeland doet het ten opzichte van andere regio's beter dan gemiddeld.
Zeeuws-Vlaanderen Prijzen van Zeeuwse woningen zakken niet meer. In Zeeuws-Vlaanderen was er zelfs sprake van een stijging van de gemiddelde verkoopprijs van 164.000 naar 173.000 euro.
Laatste kwartaal Volgens de NVM hebben veel kopers in het laatste kwartaal hun slag geslagen, omdat in 2011 hogere kredieteisen gelden.