Anderhalf miljoen euro subsidie Fort Rammekens

OOST-SOUBURG - Het geld is bestemd voor restauratie van het fort. Ook de watertoren in Domburg krijgt subsidie.
Watertorens Met een aantal andere watertorens in ons land mag een bedrag van 2,4 miljoen euro worden gedeeld. Het ministerie van OCW trekt dit jaar 27 miljoen euro uit voor restauratie en herbestemming van rijksmonumenten.
Een derde Er kwamen 138 subsidie-aanvragen binnen. Een derde daarvan is gehonoreerd.