Middeleeuws mottekasteel voor Terra Maris

OOSTKAPELLE - Het is het derde mottekasteel in Europa; in Duitsland en Frankrijk staan de anderen. Mottekastelen werden in de twaalfde eeuw van hout gemaakt, later waren ze van steen. Vliedberg Vliedbergen op Walcheren herinneren nog aan de mottekastelen. Op zo'n oude vliedberg mag niet worden gebouw, omdat dat oude resten kan beschadigen. In Terra Maris komt het mottekasteel op een tien jaar geleden aangelegde vliedberg.