Georgische onderwijzers bezoeken Terneuzen

TERNEUZEN - Het werkbezoek is in het kader van het >> millenniumdoel om wereldwijd alle kinderen in 2015 naar school te laten gaan. Ad Hendriks van het Terneuzense Millennium Project:
Gehandicapten In Georgië is de handhaving van de schoolplicht nog niet naar wensen. De delegatie kijkt vooral naar de opvang van gehandicapte kinderen of moeilijk lerende kinderen. Die vallen in het Oost-Europese land vaak tussen schip en wal.