Bluswater Moerdijk opgeslagen bij Heros

SLUISKIL - De provincie heeft gecontroleerd of alle regels die voor de opslag van verontreinigd water gelden, zijn nageleefd. In totaal gaat het om 7500 kubieke meter water dat opgeslagen wordt in bovengrondse tanks.
Verslaggever Jan Parent nam een kijkje in de tanks:
Zuiveren Heros moet ervoor zorgen dat er in de omgeving niets te ruiken is van het water en dat dit bluswater niet met ander afvalwater vermengd raakt. Het is nog niet bekend of Heros het bluswater zelf gaat zuiveren of dat het water teruggaat naar Moerdijk, naar de Afvalstoffen Terminal.