Vragen over opslag bluswater Moerdijk bij Heros

TERNEUZEN - De eerste tanker met bluswater blijkt gisteren bij Heros te zijn aangekomen. De provincie Zeeland heeft gecontroleerd of alle regels voor de opslag van verontreinigd water zijn nageleefd. Op de foto is het verontreinigde water in de buurt van de brand te zien.
Geruststelling Toch zijn Terneuzense fracties niet gerustgesteld. Ze wijzen erop dat nog niet duidelijk is welke chemische stoffen bij de brand zijn vrijgekomen. Ook willen ze weten of Heros het water verwerkt, en wat er gebeurt met eventueel restmateriaal.