Openbare scholen Tholen moeten bezuinigen

THOLEN - Een dalend leerlingaantal, bezuinigingen van het Rijk en oplopende onderhoudskosten aan de schoolgebouwen zijn volgens het bestuur van het overkoepelend orgaan, OcTHO (Stichting Openbaar Primair Onderwijs Tholen) de oorzaak van het tekort
In 2009 waren er nog 1023 leerlingen, verspreid over acht basisscholen. Dit jaar zijn dat er nog 1005. Minder leerlingen betekent minder inkomsten voor de scholen. Als er niks gebeurt, loopt het begrotingstekort op tot bijna een half miljoen in 2015.
Het bestuur komt nu met een plan van aanpak om de tekorten weg te werken. Gedacht wordt aan het ontslaan van docenten en het besparen op kosten als ICT.
Luister naar een bijdrage van Marike Konings:
Voor de zomer moet duidelijk zijn waar de scholen op gaan bezuinigen