SER: Regierol voor Zeeland in aanpak krimp

DEN HAAG - In Zeeuws-Vlaanderen zijn de gevolgen van de krimp het grootst. Huizen staan langer te koop, voorzieningen dreigen te verdwijnen en jongeren trekken weg. In andere delen van Zeeland moeten basisscholen in kleine kernen dicht omdat er te weinig leerlingen zijn. Voorzitter van de commissie Harry Garretsen van de SER over het rapport:
60-plussers In heel Zeeland worden steeds minder kinderen geboren, terwijl het aantal ouderen stijgt. De komende dertig jaar zal het aantal 60-plussers met bijna de helft toenemen. Beleid De SER adviseert het kabinet over het te voeren sociaal-economisch beleid. Eerder werd er al 1,5 miljoen euro uitgetrokken voor de krimp in de gemeente Sluis. Dat is volgens de raad nog lang niet voldoende.