Regeringen moeten biobased economy steunen

OOST-SOUBURG - Volgens de gouverneurs van Oost- en West-Vlaanderen en Commissaris van de Koningin Karla Peijs, kan het Rijk samenwerking stimuleren door dat als eis te stellen bij de subsidieverlening.
Scheldemond Dit moet onderlinge concurrentie tussen projecten voorkomen en ervoor zorgen dat de Scheldemond een mondiale speler kan worden in de biobased economy. Voor meer informatie over biobased energy kunt u er een ouder bericht over lezen.