Waterschap op zoek naar munitie in Veere

VEERE - Pas als blijkt dat er geen explosieven in de kreek en de vest liggen, kan er gestart worden met baggeren. De zoektocht naar munitie trok veel bekijks, zoals de 83-jarige meneer Pauwe die de oorlog nog mee heeft gemaakt:
Speciaal team Voor het onderzoek, dat drie dagen duurt, worden gespecialiseerde duikers ingezet. Het waterschap verwacht geen bijzonderheden aan te treffen, maar mochten explosieven worden gevonden, dan wordt de Explosieven Opruimingsdienst ingeschakeld.