Actiecomité tegen proefschrift Hedwigepolder

OOST-SOUBURG - In het proefschrift wordt onder meer de conclusie getrokken dat de gemiddelde Zeeuw de voorkeur geeft aan ontpoldering boven het behoud van de Hedwigepolder en ook bereid is om daarvoor meer belasting te betalen. Verder wordt de conclusie getrokken dat de baten van ontpoldering opwegen tegen de kosten van 80 miljoen euro.
Ongeloofwaardig Volgens het actiecomité zijn de conclusies zeer ongeloofwaardig en moet opnieuw worden bekeken of de promotie door kan gaan.
Bezoek Later deze week brengt staatsecretaris Bleker van Natuur en Landbouw een bezoek aan de Hedwigepolder om de situatie met eigen ogen te bekijken.