Provincie: bodem ongeschikt voor opslag kernafval

MIDDELBURG - De COVRA in Vlissingen-Oost gaat onderzoeken of kernafval ook in diep gelegen kleilagen in Nederland kan worden opgeslagen.
Oplossing De provincie is het er wél mee eens dat de opslag van kernafval in de diepe ondergrond tot nu toe de enige oplossing is om hoogradioactief afval ver van mensen te bewaren. Voor zover nu bekend is de bodem van andere landen daar beter geschikt voor dan die in Nederland.