Meer leerlingen maken school af

OOST-SOUBURG - Volgens minister Marja van Bijsterveldt van Onderwijs komt de daling door de goede samenwerking tussen gemeenten, scholen en zorginstellingen. Volgens haar wordt het verzuim goed aangepakt, wordt er hulp geboden bij de overstap van vmbo naar mbo en is er extra hulp voor jongeren met een instabiele thuissituatie.
Verslaggever Helge Prinsen was vanmiddag op het Edudelta College in Goes, de daling van het aantal schoolverlaters was hier het grootst:
Daling In Zeeland loopt de regio Walcheren voorop met de grootste daling in het aantal schoolverlaters tot 23 jaar. Daar zijn sinds 2005 een derde minder uitvallers. Van de scholen spant Edudelta, het vroegere Groencollege in Goes, de kroon met een daling van bijna 50 procent.
ROC Westerschelde Bij ROC Westerschelde is het aantal schoolverlaters gelijk gebleven. Elias den Hollander sprak met Gertjan van der Brugge over de stilstand van deze cijfers: