Eigen bijdrage 1800 euro Leonardo-onderwijs

MIDDELBURG - Het verwachte sponsorgeld van bedrijven valt tegen. Het doet zeer, maar het kan niet anders, zegt schoolbestuurder Cees Corstanje:
Kwijtschelding Ouders die de 1800 euro niet kunnen betalen, krijgen een korting. Leonardo-onderwijs is opgezet voor slimme en hoogbegaafde kinderen.
Ongeloof Op Leonardoscholen buiten Walcheren wordt met ongeloof gereageerd op de verhoging van de ouderbijdrage. Deze twee scholen op Schouwen-Duiveland en Zeeuws-Vlaanderen verhogen de ouderbijdrage niet. Een interview met Gerard Langeraert, van LeerTij Terneuzen: