Provincie: Ramp bij Dow was denkbaar

VLISSINGEN-OOST - Dat blijkt uit >>inspectierapporten van de provincie die in handen zijn van Omroep Zeeland en de NOS.
Aangifte De provincie deed aangifte tegen Dow, waarbij het hoofd milieuhandhaving van de provincie aangaf dat maatregelen nodig waren om een denkbare ramp te voorkomen. Justitie deed in juni 2008 een inval bij Dow. Het onderzoek van het Openbare Ministerie is inmiddels afgerond. De komende maanden wordt nagedacht over vervolgstappen.
Opheldering Leden van Provinciale Staten willen opheldering van het dagelijks provinciebestuur over de situatie bij Dow. Na de inval van justitie in 2008 zei het dagelijks provinciebestuur nog dat de incidenten bij het chemieconcern in Terneuzen geen direct gevaar voor de volksgezondheid hebben opgeleverd. Inspectierapporten van de provincie laten zien dat de risico’s voor de volksgezondheid als ‘aanmerkelijk’ werden beoordeeld.
Een overzicht van van de reacties:
Verbaasd Dow nam het in de periode 2004 – 2008 niet al te nauw met de regels voor milieu, veiligheid en onderhoud. Dat valt op te maken uit inspectierapporten van de provincie. Hoogleraar biochemie Lukas Reijnders is verbaasd over de gang van zaken bij het chemieconcern in Terneuzen.
Veilig Dow zegt in een schriftelijke reactie de uitkomsten van het justitie-onderzoek met vertrouwen tegemoet te zien. Het chemieconcern herkent zich niet in het beeld dat het een onveilig bedrijf zou zijn. Dow zegt volledig mee te werken aan het onderzoek van justitie, maar wil niet inhoudelijk reageren zolang het openbaar ministerie nog niet met de uitkomsten naar buiten treedt. >>De volledige verklaring van Dow (pdf)
Indringend De provincie zegt in een schriftelijke reactie dat de directie van Dow destijds indringend is aangesproken op het grote aantal ernstige incidenten. Na de inval van justitie in 2008 is de situatie volgens de provincie wel verbeterd. Dow reageert nu beter als er tekortkomingen worden vastgesteld en de communicatie over incidenten verloopt op dit moment goed. >>De volledige verklaring van de provincie (pdf)
Op de hoogte Ook burgemeester Jan Lonink geeft een reactie. Dow is in zijn gemeente, Terneuzen, gevestigd. Hij zegt dat hij op de hoogte was van de incidenten:
Meer openheid De dorpsraden van Biervliet en Hoek willen dat chemiebedrijf Dow meer openheid geeft over calamiteiten, als die zich voordoen. Op die manier kan onnodige onrust worden weggenomen en voorkomen. Johan de Reu, voorzitter van de dorpsraad van Biervliet, luisterde gisteravond verrast naar het nieuws:
Studiogesprek Politiek-verslaggever Ferdinand Koppejan duidde de zaak rond Dow in de Tv studio: