Medewerkers speciaal onderwijs gaan actievoeren

OOST-SOUBURG - Actiedag Er zijn 500 medewekers die bij de Zeeuwse stichting Respont werken. Daaronder vallen de scholen voor het speciaal onderwijs. De verwachting is dat het merendeel mee gaat naar Nieuwegein.

Ontslagen

Volgens Sjaak de Reu van Respont komen vijftig mensen op de straat te staan als de landelijke bezuinigingen worden doorgezet.
Respont Onder de Zeeuwse stichting Respont voor speciaal onderwijs vallen onder meer: *vier speciale scholen voor basisonderwijs; * drie scholen voor praktijkonderwijs; * één school voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs aan zeer moeilijk opvoedbare kinderen.