Onzekere toekomst voor wijkproject Vlissingen

VLISSINGEN - LocalBoard is opgericht om wijkbewoners de kans te bieden om zelf aan verbeteringen in de wijk te werken. Het project wordt ondermeer gesteund door Stichting Palladium en woningbouwvereniging l'Escaut. De gemeente Vlissingen zorgt voor de huisvesting.
Succes De afgelopen jaren hebben vrijwilligers van het wijkteam met succes taalonderwijs en activiteiten voor buurtkinderen opgezet. Ook starten dit jaar bij Sportpunt Vlissingen sportlessen voor vrouwen uit de wijk.
Onzeker LocalBoard Vlissingen is financieel volledig afhankelijk van sponsoren. Coördinator Webby van den Berg is trots dat de wijkvereniging vijf jaar bestaat, maar over de toekomst durft ze geen garanties te geven. "De gemeente Vlissingen heeft nog geen toezeggingen gedaan voor volgend jaar. Om de activiteiten voor iedereen toegankelijk te houden, kunnen we weinig geld vragen van de wijkbewoners. We hebben meer sponsoren nodig", zegt Van den Berg.
Luister hier naar de reportage: