Uitgave jeugdhulpverlening fors gestegen

MIDDELBURG - In 2005 stond jeugdhulpverlening voor vijftien miljoen euro op de begroting, intussen is dat gestegen tot bijna 30 miljoen euro. In dat jaar kregen de provincies de regie over de jeugdzorg.
Vraag Sindsdien is de vraag naar jeugdhulpverlening fors toegenomen. Dat komt onder meer door een stijging van het aantal jongeren met problemen, maar ook doordat ouders, scholen en zorginstellingen de problemen eerder signaleren.