Kerkgracht in Dreischor wordt uitgebaggerd

DREISCHOR - Als het slib weg is, moet de waterkwaliteit beter worden. Dat is volgens het waterschap beter voor planten en dieren.
Waterkwaliteit Het uitbaggeren van de kerkgracht in Dreischor is een van de maatregelen die het waterschap, provincie en gemeente nemen om de waterkwaliteit in en rond het dorp te verbeteren.