“Meer samenwerking tussen Zeeuwse ziekenhuizen”

TERNEUZEN - Dat betekent dat boven de Westerschelde geen nieuw dottercentrum komt. Volgens de minister zijn daar in de provincie onvoldoende mogelijkheden voor. Een reactie van directeur Paul Rademacher van ZorgSaam:
Uitbreiden Schippers wil de samenwerking op termijn uitbreiden naar andere terreinen in de zorg. De ziekenhuizen en vakgroepen cardiologie overleggen over hoe die samenwerking voor hartzorg eruit moet komen te zien. Bestuursvoorzitter Huybert van Eck van het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis is teleurgesteld, maar realistisch over het nieuws: