Protestactie tegen verschraling in de zorg

OOST-SOUBURG - Volgens de raden is het dagelijks te merken dat de bewoners van de instellingen somber zijn over de toekomst. Ook de cliëntenraden vrezen dat kwaliteit in de zorg in de toekomst alleen maar afneemt. Voorzitter Otto Vosveld van de clientenraad van woonzorgcentrum De Blide in Terneuzen vertelt wat de gevolgen van de bezuinigingen zijn
Brandbrief De cliëntenraden sturen een brandbrief aan de Eerste en Tweede Kamer, het provinciebestuur en de gemeentebesturen om snel in te grijpen en weer kwaliteit in de zorg te bieden.