Restauratie begonnen van kademuur Rouaansekaai

MIDDELBURG - Aan de restauratie werken onder meer leerlingen uit het beroepsonderwijs mee om het vakmanschap te leren. Ook watersportvereniging Arne en reïntegratiebedrijf LétÉ werken mee aan het herstel van de kademuur.
Spijkerbrug Het eerste deel van de restauratie tussen de Koningsbrug en de Bellinkbrug moet in april klaar zijn. In oktober, na het vaarseizoen, wordt gestart met het andere deel van de kademuur tot aan de Spijkerbrug. Dat moet in mei 2012 hersteld zijn.
De restauratie van de Rouaansekaai had dinsdag een officieel moment, toen wethouder Frank Streng een bord onthulde, met daarop het restauratieplan.
Behalve vanwege de vakwerkervaring en de reïntegratie, is het Middelburgse kademuurproject ook uniek omdat er serieus aandacht is voor de bijzondere en zeldzame muurplanten die op de oude kademuren groeien. In samenspraak met de Stichting Landschapsbeheer Zeeland zijn tijdens de voorbereiding voor de restauratie allerlei muurplanten veiliggesteld.
Die muurplanten, onder meer een aantal bijzondere varensoorten, worden nu tijdens de wederopbouw van de kademuren op bijzondere wijze teruggeplaatst. Tijdens het officiële startmoment, dinsdagmiddag, waarbij omwonenden een rondleiding langs het werk kregen, werd ook aan de muurplanten aandacht besteedt, onder meer met Nanning-Jan Honing van Stichting Landschapsbeheer Zeeland.