‘Afbakenen dijken tegen ratten is onhaalbaar’

MIDDELBURG - Van der Schelde reageert daarmee op een rapport van ondermeer de Dierenbescherming waarin staat dat de bestrijding van muskusratten moet stoppen: Verder zouden waterschappen dijken en oevers beter moeten beschermen tegen de muskusratten. Bijvoorbeeld door het plaatsen van rasters en beton bij dijken en oevers.
Afzetten Het waterschap Scheldestromen werkt voornamelijk met vallen, maar is bereid om na te denken over alternatieve vangstmethoden.