Besloten verhoor van pater in zedenzaak

TERNEUZEN - Het verhoor van de pater volgt op eerdere verhoren van bijvoorbeeld kardinaal Simonis en oud-bisschop Ernst. De verhoren zijn het begin van een mogelijke procedure die de 34-jarige Dave uit Terneuzen wil beginnen om schadevergoeding te krijgen.
Slechte gezondheid Dave werd twintig jaar geleden samen met twee andere jongens misbruikt door de pater. Deze kan vanwege zijn gezondheid niet naar Middelburg reizen. Van het verhoor wordt een proces-verbaal opgemaakt.