CDA: bolus verdient Europese erkenning

MIDDELBURG - Volgens Rachel Herz, kok van de synagoge en workshopleider van koosjer koken, is de bolus een Joods product dat over de hele wereld bekend is: In New York, waar een grote Joodse gemeenschap leeft, wordt de zoete lekkernij net zo hard verkocht als in Parijs en Moskou.
17e eeuw De bolus is voor het eerst in Zeeland gebakken door de bakkers van de Portugese joodse gemeenschap, de Sefardiem, die tijdens de eerste helft van de zeventiende eeuw in Middelburg leefde.
Erkenning Het CDA Zeeland omarmd Bos' idee en stelt alles in het werk om de officiële erkenning binnen te halen.