Golfsimulator spoelt water over dijk bij Poortvliet

POORTTVLIET - De proef wordt op Tholen uitgevoerd omdat daar voldoende ruimte is en omdat het water uit de Spuikom achter de dijk gebruikt kan worden voor de golven.
Versteviging Het Projectbureau Zeeweringen is een samenwerkingsverband tussen het Waterschap en Rijkswaterstaat. Het bureau is al langer bezig met het verstevigen van de dijken in Zeeland. De proef duurt ongeveer drie weken.