Statenleden: minder provincies over vier jaar

OOST-SOUBURG - Volgens de Statenleden kunnen de twaalf provincies het beste worden samengevoegd tot een aantal landsdelen. Zo zouden de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland zo'n landsdeel kunnen vormen. Ook Zeeland zou moeten samengaan met bijvoorbeeld Noord-Brabant.
Plannen De uitslag van de enquête komt overeen met de kabinetsplannen om provincies efficiënter te laten samenwerken.