Start voorbereidingen onderzoek Thermphos

VLISSINGEN-OOST - Van de GGD en het RIVM hebben ze te horen gekregen welke onderzoeken mogelijk het best gebruikt kunnen worden om de gezondheidsrisico's te meten.
Hoge uitstoot De provincie heeft opdracht gegeven voor het onderzoek na metingen bij de fosforfabriek in Vlissingen-Oost waaruit een te hoge uitstoot van dioxine bleek. Het is nog niet bekend wanneer het gezondheidsonderzoek van start gaat.