'Vergunning radioactief transport blijft overeind'

BORSSELE - De minister van Economische Zaken verleent de vergunning. Greenpeace spande de zaak aan, omdat de veiligheid van het transport over het spoor onvoldoende gewaarborgd zou zijn. Ook had de minister de mogelijkheid van transport over zee moeten onderzoeken.
Onderbouwing Volgens de Raad van State is er geen vergunning aangevraagd voor kerntransport over water. Verder is het bezwaar dat het vervoer onvoldoende gewaarborgd is, niet nader onderbouwd, vindt de RvS.