Restauratie Belfort in Sluis bijna klaar

SLUIS - Aanpassingen De verlichting in de raadzaal moet worden verbeterd, de toegankelijkheid moet worden vergroot en er zou een museumpje en een taalcentrum over Johan van Daele moeten komen.
Wethouder Deze plannen zijn dinsdagavond door wethouder Jan Schaalje in een commissievergaedring besproken. Over twee weken beslist de Sluisse raad, die ook in het Belfort vergadert, hoeveel geld ze aan het aanpakken van de binnenkant wil besteden.
Een verslag van Saskia Everaars: