Proef met digitaal patiëntendossier ADRZ

GOES - Huisartsen kunnen op de computer in hun praktijk gegevens inzien over medicijngebruik, onderzoeken en behandelingen. In het verleden waren zij aangewezen op fax, telefoon en e-mail.
Verboden Het inzien van gegevens is streng beveiligd en aan strikte voorwaarden verbonden. Dat is een van de redenen waarom het landelijk Elektronisch Patiënten Dossier nog niet is ingevoerd.